Dobrovolník je člověk, který chce posloužit druhým. Věnuje kus svého času službě společnosti, církvi, daným konkrétním skupinám. Danou práci dělá dobrovolně bez nároku na odměnu. Odměnou je zkušenost, poznání, dobrý pocit z vykonané práce, rozvoj osobnosti, poznání nových míst, lidí a rozvoj dobrého díla; možnost rozvinutí darů, schopností, které člověk má.