V Itálii existuje 4000 dobrovolnických organizací, u toho 3000 katolických. Dobrovolnictví je ve společnosti hluboce zakořeněno a lidé jsou zvyklí se angažovat pro druhé.

V Německu je dobrovolnictví také velice zakořeněno. Mnoho lidí od malých přes mládež až po staré jsou dobrovolnými hasiči. Trenéři ve sportovních klubech a kroužcích jsou také dobrovolníky – tuto službu vykonávají až večer po své práci. Také na letních dětských táborech jsou vedoucí dobrovolníky.

Starší lidé a důchodci navštěvují pravidelně nemocné v nemocnicích a staré lidi v domovech důchodců.

Ve školách jeden den v roce všechny děti jdou někam pracovat, a co vydělají, pošle škola na nějaký charitativní projekt např. v Africe.

Mladí lidé, když ještě nevědí, jakou školu studovat či kde pracovat, stráví tzv. sociální rok dobrovolnou prací např. ve školce či jinde, kde si chtějí práci vyzkoušet. Pobírají přitom jen kapesné.

V USA jsou za zapojení do DS přičítány body při přijímacích zkouškách na střední či vysoké školy.

Foto UNRWA USA