V České republice není dobrovolnická služba zakořeněna v podvědomí lidí jako např. v západních státech. V posledních letech se rozšiřuje tzv. firemní dobrovolnictví, kdy zaměstnanci firmy (nebo spíš nadnárodní společnosti) jdou společně jeden den v roce pracovat do neziskového sektoru – upraví zahradu domova důchodců, vyčistí nějaké veřejné prostranství apod.

V našich farnostech je spousta starších dobrovolníků či dobrovolnic, podílejících se na úklidu kostela, opravách, pomoci knězi s drobnými pracemi na faře; dále fungují návštěvy starých či nemocných nebo nemohoucích lidí ve farnosti – drobná výpomoc, potěšit je.

Nemálo skupin mladých organizuje tábory či víkendovky pro děti, výlety, poutě apod.  Případně o prázdninách jezdí i někam na brigádu – pomoci do pohraničních farností, s hnutím Brontosaurus apod.

Historie dlouhodobé dobrovolnické služby katolické církvi

Od roku 2002 začala Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení/spolků mládeže, z. s. v katolické církvi projekt dlouhodobé (roční) dobrovolnické služby (dále jen DS) zaměřený na volnočasové aktivity s dětmi a mládeží.
DS probíhala na farách spíše v málo živých farnostech a jejím cílem byla i evangelizace a podchycení dětí a mládeže ve farnosti.

Dobrovolníci se nejprve rok připravovali formou víkendových setkání 1x měsíčně, s měsíční praxí v IDCŽM v Příchovicích. Pak byli (většinou při nějakém velkém setkání mládeže) slavnostně vysláni na roční dobrovolnickou službu. Zároveň byli formou dvoudenního školení připravováni také kněží, ke kterým měli dobrovolníci přijít na faru.

Na farách sloužili obvykle po třech, výjimečně ve dvou.

Od roku 2009, kdy byl nedostatek dalších dobrovolníků, AKSM zvážila a začala využívat možnosti DS na kratší dobu než 1 rok, zároveň s kratší intenzívní přípravou.

Postupně v průběhu let začala DS využívat i Arci/diecézní centra pro mládež, kdy mimo pracovníků – pastoračních referentů sloužil v týmu i jeden dobrovolník. Od roku 2011 sloužili jako tzv. týmáci v Arcidiecézním centru života mládeže v Praze 4 – Kunraticích pouze dobrovolníci.