72 hodin

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin (11. – 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak. Například vymyslet úklidovou akci, zazpívat seniorům, či natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho chystáte …

 

CO JE CÍLEM PROJEKTU?
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

 

KDO A JAK SE MŮŽE ZAPOJIT?
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.

Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše okolí, pomůže lidem kolem vás, nebo jen někoho potěší. Na našem webu, či facebooku (www.facebook.com/72hodin.cz) naleznete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady proměnily na skutečnost. Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí je spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují pomoc.

72 hodin
Foto archiv 72hodin.cz

 

Charita

Nabídka zapojení do DS v jednotlivých diecézích, děkanátech/vikariátech i v zahraničí.

Co dobrovolníci dělají?

Pomáhají v domovech pro seniory, nemocnicích nebo hospicích, kde s klienty tráví volný čas rozhovorem, hrou či společnou procházkou. Oblíbená je také práce s dětmi a mládeží od doučování přes pomoc na táborech, výletech a jiných akcích. 

Jiní se mohou podílet na propagaci či zajištění akcí, případně nabídnout své schopnosti od překladatelství a IT až po řemeslné práce či uměleckou činnost.

Pro zahraniční aktivity se uplatní především překladatelé z různých světových jazyků nebo viz https://www.savethechildren.org/ či jako dobrovolník v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

 

www.dobrovolnik.cz 

Nabídka možností zapojení od manuální k duševní práci, doprovázení; zájemce o DS vyplní, v čem či jak je ochoten pomoci, v blízkosti kterého města, a vyjedou mu akce odpovídající jeho schopnostem a možnostem.

 

SADBA

Příprava misijních dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku.

Vyškolení dobrovolníci jsou vysíláni do zemí Afriky (Dem. rep. Kongo, JAR, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe), ale i do Evropy (Bulharsko, Anglie, Německo, Slovensko i ČR), Mexika či Indie. Působí v salesiánských střediscích či školách, kde se starají o děti a mládež, doučují je nebo učí.

 

Foto: archiv adopcenablizko.cz/Ekvádor

 

Maltézská pomoc

Podle místa, různé formy pomoci: pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením; pomoc pečujícím při hlídání nemocných a osob se zdravotním postižením; dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních; sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny; pomoc osobám se zdravotním postižením při jednorázových akcích.

 

tamjdem.cz

Denní, víkendové a až dvoutýdenní dobrovolnické projekty na pomoc různorodým neziskovým organizacím po celé České republice a zájemce vysíláme i do světa. Organizace vznikla původně pro dobrovolníky vracející se z Evropské dobrovolnické služby.

 

Evropská dobrovolnická služba: https://www.inexsda.cz/cs/projekt/evropska-dobrovolna-sluzba-1

EU Aid Volunteers: https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

Člověk v tísni: https://www.clovekvtisni.cz/kariera (následně je potřeba si vyfiltrovat pouze dobrovolnickou práci)

INEX – sdružení dobrovolných aktivit: www.inexsda.cz

NNO, která se zabývá dobrovolnictvím v ČR a v 70 zemích světa, v rozsahu několika týdnů až 12 měsíců.

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. ­akreditace dlouhodobé DS (3-12 měsíců, více než 20 hodin týdně) v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež, stát hradí dobrovolní­kům zdravotní pojištění.

Další možností je nabídnout se městskému či obecnímu úřadu např. pomoci s úpravou veřejného prostranství, úklidem okolí říčky či potoka nebo jiného místa.